Tajemství rodokmenu

příklady zápisů

zde najdete:

Příklady zápisů NAROZENÝCH (křtů) z 2. pol. 17. stol. /psané česky, latinsky, německy/
zde

Příklady zápisů ODDANÝCH (sňatků) z 2. pol. 17. stol. /psané česky, latinsky, německy/
zde

Překlady rubrik latinsky vedených matrik 2. pol. 18. stol. NAROZENÝCH
zde


Překlady rubrik latinsky vedených matrik 2. pol. 18. stol. ODDANÝCH

zde

Překlady rubrik latinsky vedených matrik 2. pol. 18. stol. ZEMŘELÝCH


zde


LATINSKY psané rubriky matriky NAROZENÝCH z konce 18. stol.

zde

NĚMECKY tištěné rubriky matriky NAROZENÝCH z 1. pol. 19. stol.


zde


NĚMECKY tištěné rubriky matriky ODDANÝCH z 1. pol. 19. stol.


zde

NĚMECKY tištěné rubriky matriky ZEMŘELÝCH z 1. pol. 19. stol.

zde

zpět na úvod www.tajemstvirodokmenu.cz