Tajemství rodokmenu

Knihovna historických zákonů


Patent Josefa II. ze dne 20. února 1784 obsahoval přesné pokyny, jak mají faráři vést matriky oddaných, narozených a zemřelých. Krom pokynů obsahoval tento patent i odůvodnění, proč panovník považuje vedení těchto knih za prospěšné. Pro názornost a přesnost obsahoval patent i tři listy příloh - vzory rubrik pro vedení těchto knih.

Přepis tohoto patentu v českém jazyce si můžete přečíst zde.

Tento patent byl součástí rozsáhlých úprav a reforem státní správy a evidence obyvatel, kterým se císař Josef II /mimo jiné/věnoval. O některých dalších změnách, které císař prosadil nebo se prosadit pokoušel, si můžeme přečíst například v knize Dr. Františka Xavera Kryštůfka "Dějiny církve katolické ve státech Rakousko-Uherských", která vyšla v Praze v roce 1898.

Přepis části knihy Vám přinášíme zde.

Celá kniha  je dostupná na kramerius.nkp.cz

 

zpět na začátek této strany

zpět na úvod www.tajemstvirodokmenu.cz