Tajemství rodokmenu

ke stažení

zde najdete:

-užitečné odkazy:  

 Odkazy na webové stránky jednotlivých archivů, kde můžete najít digitalizované matriky a další informace:

zde

 Odkazy na další digitalizované archiválie, použitelné při rodopisném bádání:

zde
-slovníčky:  

 Latinsko-český slovník základních výrazů a slovních spojení:

zde

 Dobový německo-český slovník vojenských výrazů:

zde
-příklady zápisů z různých období:  

 Příklady jednotlivých zápisů a příklady rozvržení rubrik v matričních knihách z různých období
/ČESKY, NĚMECKY, LATINSKY/:

zde
-legislativa:  

 Citace za zákona  č. 301/2000 a č. 312/2013:

zde
-knihovna historických zákonů:  

 Patent Josefa II. z 20. února 1784, který určuje pravidla vedení matrik:

zde

 Knihy snubních protokolů /2. polovina 19. století/

zde
-další historické dokumenty:  

 Čelední řád z roku 1782

zde