Tajemství rodokmenu

další digitalizované archiválie

odkazy na další digitalizované archiválie, použitelné při rodopisném bádání:

 Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství z let 1850-1914 na stránkách Národního archivu České republiky:

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/
 Soupis pražského obyvatelstva od roku 1830 do roku 1910 na stránkách Archivu hlavního města Prahy:

http://amp.bach.cz/pragapublica/
 Sčítání obyvatel města Brna z let 1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900:

http://digiarchiv.brno.cz/home
 Jmenné rejstříky na stránkách ČUZK:
- po zadání požadovaného katastrálního území použijte ikonu "Jmenné rejstříky"

https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
 Mapy Stabilního katastru z první poloviny 19.století na stránkách ČUZK:

http://archivnimapy.cuzk.cz/
 Databáze legionářů a padlých v 1. a 2.světové válce na stránkách Vojenského ústředního archivu:

http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
 Kartotéka padlých v 1.světové válce na stránkách Vojenského ústředního archivu:

http://www.vuapraha.cz/node/69
 Lánové rejstříky z let 1669-1679 na stránkách Moravského zemského archivu:

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/a8sl4dd2bad3D1.htm
 Urbáře na stránkách Moravského zemského archivu:

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2Bad3URB01.htm
 Vyhledávání v archivních fondech v České republice:

http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx
 Digitální knihovna Kramerius Národní knihovny v Praze:

http://kramerius.nkp.cz
 Digitální knihovna Kramerius Moravské zemské knihovny:

http://kramerius.mzk.cz/search/
 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě:

http://camea2.svkos.cz/search/
Digitální badatelna Státního okresního archivu v Pardubicích:

http://archivpu.cz/digitalizace.htm
Digitální badatelna Státního okresního archivu v Hradci Králové:

http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/
Digitální badatelna Státního okresního archivu v Jičíně:

http://vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/
Přístup ke Sčítacím operátům sčítání obyvatel napříč celou Českou Republikou na stránkách Státního okresního archivu Havlíčkův Brod:

http://havlickuv-brod.mza.cz/scitaci-operaty
Archiv bezpečnostních složek:

http://www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-sbirkach
Digitální studovna Ministerstva Obrany ČR:

https://kramerius.army.cz/search/
Soupisy poddaných podle víry 1651 na stránkách Národního Archivu - digitalizované edice:

http://www.nacr.cz/publikace/e-knihy/
Německo - český slovník Josefa Dobrovského na stránkách Ústavu pro jazyk český:
/Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821/

https://bara.ujc.cas.cz/slovniky

zpět na úvod www.tajemstvirodokmenu.cz