Tajemství rodokmenu

odkazy na archivy

potřebujete přečíst nebo přeložit nalezený zápis?

odkazy na stránky jednotlivých archivů v České republice:

- pro Prahu včetně později připojených obvodů najdete matriky v Archivním katalogu, který je přístupný přes stránky Archivu hlavního města Prahy.
www.ahmp.cz

- pro Brno, jižní, střední a západní Moravu najdete matriky na stránkách Actapublica.eu.
www.actapublica.eu

- pro střední Čechy najdete matriky v elektronické badatelně Státního oblastního archivu v Praze.
http://ebadatelna.soapraha.cz


- západ České republiky najdete na portále portafontium.eu.

www.portafontium.eu

- jih České republiky spravuje Státní oblastní archiv v Třeboni.


http://digi.ceskearchivy.cz


- východ a severovýchod Čech má v péči Státní oblastní archiv v Zámrsku
Pozor, zde si musíte nejprve stáhnout do svého počítače dokument Inventární seznam Sbírky matrik východočeského kraje, v něm si vyhledat potřebnou matriku a poté použít pro její stažení odkaz v tomto dokumentu uvedený.
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

- sever a severozápad Čech najdete na stránkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/


- Olomoucký a Moravskoslezský kraj najdete v digitálním archivu  Zemského archivu v Opavě.


http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html

zpět na úvod www.tajemstvirodokmenu.cz