Tajemství rodokmenu

vyhledávání v matrikách v České republice

 

Kde začít?

Pokud se rozhodnete využít pro vyhledávání v matrikách našich služeb, budeme od Vás potřebovat některou u následujících informací :

- jméno a příjmení osoby, od které chcete začít hledání záznamů o svých předcích, a datum a místo narození této osoby.

- jméno a příjmení osoby, od které chcete začít hledání záznamů o svých předcích, a datum a místo sňatku této osoby.

Datum této události by mělo být v případě narození starší 100 let a v případě sňatku starší 75 let.

Proč  potřebujeme takové datum?

Přístup k matričním knihám se řídí zákonem č. 301/2000 a zákonem č. 312/2013. Přesnou citaci z tohoto zákona si můžete stáhnout z našich stránek  zde.

Kde tyto informace najdete?

Pokud máte k dispozici rodný nebo oddací list této osoby, najdete tyto informace na takovém dokladu. Data sňatku či narození rodičů mohou být napsána i na rodných listech dětí těchto osob. Například na rodném listě dítěte narozeného počátkem 40. let 20. století, který byl vydán krátce po II. světové válce, mohou být data narození rodičů z počátku 20. století.

 

Neznáte potřebné datum?

O vydání matričních dokladů z mladších matrik lze požádat příslušné matriční úřady. Můžeme za Vás vyřídit jednání s těmito úřady.

V takovém případě Vás budeme muset požádat o plnou moc k jednání s těmito úřady.