Tajemství rodokmenu

vyhledávání v matrikách v České republice

 

Zajímá Vás, kdo byli a kde žili Vaši předkové?

Nabízíme Vám:

- vyhledání potřebných údajů v matrikách
- na základě těchto údajů zpracování rodokmenu ve Vámi zvoleném rozsahu
- přepis a překlad všech použitých podkladů včetně uvedení zdrojů
- zajistíme tisk a vazbu podle Vašich požadavků

leták ke stažení

 

Velmi stručně o matrikách u nás:

Nejstarší matriční knihy byly vedeny pouze jako církevní záznamy a jejich forma ani obsah nebyly jednotné. Rozsah zápisů záležel hlavně na uvážení a pečlivosti jednotlivých zapisujících. V průběhu 18. století jsou již zápisy v matrikách širší, ale teprve od dob císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II. je forma matričních záznamů téměř jednotná, samotné záznamy jsou podrobnějsí a matriky se stávájí neodmyslitelnou součástí života společnosti. V té době se již zapisují nově zavedená čísla domů, nemění se rodinná příjmení a od roku 1784 jsou vedeny knihy oddaných, narozených a zemřelých pro každou obec zvlášť. V matrikách psaných v průběhu 19. století můžeme již najít velké množství informací, ze kterých můžeme poznávat, alespoň v obrysech, život a osudy svých předků.

V současnosti je již velká část historických matričních knih převedena do digitální podoby a takto všem volně přístupná na internetových stránkách jednotlivých archivů.

Jakým jazykem jsou psány záznamy v matrikách?

Zápisy v matričních knihách jsou psány, v závislosti na místě a času vzniku a také na v závislosti na osobě zapisujícího buď česky, německy, případně latinsky. Vždy ale samozřejmě psané ručně a ne vždy úplně ukázkovým krasopisem.

O kolika generacích předků lze najít záznamy?

Při hledání zápisů o předcích bývá v českých zemích nepřekročitelnou hranicí doba okolo třicetileté války. Pokud se dochovaly všechny potřebné matriky, může se někdy podařit spolehlivě dohledat zápisy až k období těsně po třicetileté válce, čili přibližně k roku 1650. Například od někoho, kdo byl narozen okolo roku 1880, to může být až 6-8 dalších generací zpět.

Pokud budeme v hledání omezeni koncem 18. století, což je hranice, po které bývají většinou dostupné všechny potřebné matriční knihy, může se v takovém případě jednat přibližně o 4-5 generací.

 

Kde začít ?

 

 

rychlý kontakt:

721 046 614

Pokud nebudeme moci hovor přijmout, zavoláme Vám při nejbližší příležitosti zpět.

info@tajemstvirodokmenu.cz