Tajemství rodokmenu

vyhledávání v matrikách v České republice

 

Co dostanete?

Výsledkem naší práce bude přehledně zpracovaný rodokmen ve Vámi zvoleném rozsahu, přepis a překlad všech nalezených a použitých zápisů a krátká zpráva s vysvětlením méně obvyklých výrazů.

Výsledky vyhledávání můžete dostat v některém z následujících formátů:

- pokud dáváte přednost elektronickým dokumentům, můžete vše obdržet elektronickou poštou ve formátu .pdf. Pokud nebudete chtít využít elektronickou poštu, zajistíme po dohodě předání dokumentů na přenosném médiu - flash disku, případně datovém CD nebo DVD.

- pokud však dáte přednost dokumentům papírovým, zajistíme pro Vás po dohodě tisk všech dokumentů a jejich vazbu podle Vašich požadavků.

Co obsahuje přepis a překlad jednotlivého zápisu?

V případě zápisu získaného z digitalizované matriky prostřednictvím internetu bude výsledkem práce přepis původního znění, u německých či latinských zápisů také překlad a internetová adresa /odkaz/, na které si lze tento zápis prohlédnout.

V případě zápisu  získaného přímo v archivech, bude výsledkem práce přepis původního znění, u německých či latinských zápisů také překlad a námi pořízená digitální fotografie tohoto zápisu,  k tomu určení archivu, označení matriční knihy a číslo strany, kde se v knize tento zápis nachází.

Jak budou vypadat přepisy jednotlivých zápisů?

Zde si můžete prohlédnout, jak vypadají výstupy naší práce. /Všechna jména, data a místa v těchto vzorových dokumentech jsou změnena a případná shoda je opravdu náhodná./

-příklad přepisu a překladu zápisu z matriky oddaných okolo roku 1830 zde.

-příklad přepisu a překladu zápisu z matriky narozených okolo roku 1830 zde.

Jak vypadají a co obsahují matriční zápisy z různých historických období si můžete prohlédnout též v části "ke stažení".

Další:

Máte ve svém rodinném archivu původní dokumenty nebo historické fotografie?

Nabízíme možnost zapracovat jejich plnobarevné nebo černobílé kopie doplněné popisem do konečného zpracování Vašeho rodokmenu. Pořízení kopií můžeme po dohodě zajistit, případně můžeme použít kopie /elektronické nebo papírové/ Vámi pořízené.

ptejte se:

Pokud máte doplňující otázky, můžete se nás zeptat:

info@tajemstvirodokmenu.cz