Tajemství rodokmenu

vyhledávání v matrikách v České republice

 

Ceník:

Za zápisy v rámci zakázky podle našich základních nabídek:

Celková cena zakázky je závislá na množství nalezených zápisů. Následující ceny se vždy týkají každého jednotlivého zápisu, zpracovaného v rámci zakázky podle některé z našich nabídek. V ceně je vyhledání, přepis a překlad tohoto zápisu.

-za jeden zápis dostupný v digitální podobě a přístupný přes internet - 120,- Kč

-za jeden zápis dostupný pouze v některém z archivů - 250,-Kč

Za jednotlivé zápisy podle Vašich požadavků:

Nasledující ceny se týkají každého jednotlivého zápisu, vyhledaného podle Vašich požadavků.

-za jeden zápis dostupný v digitální podobě a přístupný přes internet - 150,- Kč

 

V případě, že Vaše požadavky budou zahrnovat více než 6 zápisů, budeme se řídit podle zvýhodněného ceníku, týkajícího se našich základních nabídek.

V rámci zakázek účtujeme datové nosiče / flash disky/, barevný tisk a vazbu podle skutečně vynaložených nákladů v obvyklých cenách.

V rámci zakázek neúčtujeme černobílý tisk ani poštovné poskytnuté v obvyklém rozsahu.

-přepis a překlad Vámi nalezeného zápisu - 80,-Kč

podrobnosti o této službě naleznete zde

 

-ceny za případné další práce dohodou

 

je tento ceník aktuální?

Ceník je aktuální k 1. 11. 2018.